അലർജി മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

അലർജി ക്രൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ രോഗമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്അലർജി ക്രൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ രോഗമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂക്കിൻ്റെ അലർജി. അലർജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് അതായത് നോക്കിനകത്തെ എന്തെങ്കിലും കയറിപ്പോയാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മൂക്കിലാണ് അത് തിരിച്ചുവരാൻ നമുക്ക് തുമ്മൻ എന്നുള്ള പ്രക്രിയയെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് പൂർണമായി കളയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഓരോ കോശത്തിനും അതിൻറെ തായ് ഡാറ്റയുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങള് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്നും പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്ക് അടഞ്ഞ പോകുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നു ഫാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ താനെ മൂക്ക് അടഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ്അല്ലെങ്കിൽ.

എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് 15 തവണ നിർത്താതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തുമ്മി കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചിലവർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിർത്താതെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൈനസൈറ്റിസം വരാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിനുവേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിലൂടെ അലർജിയായിരിക്കും അല്ലായെങ്കിൽ പൊടിയുടെ ആയിരിക്കും. ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും പോകുന്ന സ്ഥലത്തും പറ്റുന്ന പോലെ കൂടി ഒഴിവാക്കുക എന്നതും പൊഴിയുള്ള വസ്തുക്കൾ മാക്സിമം തൊടുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നതുമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment