ഗ്യാസ് മുഴുവൻ പുറത്തുപോവാൻ ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുക

കൂടുതൽ ആളുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ശതമാനം 90 % ആളുകളിൽ എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും അനുഭവിച്ച ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്യാസ് അഥവാ അസിഡിറ്റി കാലങ്ങളായി മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരും അതുമൂലം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അതായത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനം പ്രോപ്പറായി നടക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രായം ആരോഗ്യം എനർജി ലെവൽ മാനസികാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും.

ഒന്നിന് ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാന സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദഹനം രണ്ടു രീതിയിലാണ് ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടീഷനും ഒന്ന് ക്രോണിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയാണ് ക്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേക്കാലത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ളമേഷൻ കാരണം സ്റ്റോമക്കിന്റെ ലൈനിങ്ങിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത്.

കണ്ടീഷനില് അനീമിയ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നതെന്നു നോക്കാം കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന തൊണ്ടയിലെ ചെറിയ ചെറിയ അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുക ചില ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *