ഈ 10 വ്യായാമങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ചെയ്യണം

ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വേദനയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിന്റെ വേദനയായിരിക്കാം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കാം നടുവേദനയായിരിക്കാം അതുപോലെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് അത് ചെറുപ്പം എന്നോ പ്രായമുള്ളവരന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പലർക്കും ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഓരോന്നിന്റെയും കാരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ബോണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ.

നമ്മുടെ നാഡി ഈ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി വേദന ഉണ്ടാകുന്നെ ന്യൂറോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ റിലേറ്റഡ് വളരെവളരെ ആ വേദന ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര അസഹനീയമായി വേദന നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ പാദത്തിന്റെ താഴെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫിഷ് ഫേഷ്യൽ ലയർ ആ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്ന ഭയങ്കരമായ ഇൻഫ്ളമേഷനെയാണ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദന ആ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുപറയുന്ന ഹീൽ ബോണമായിട്ട്.

അതായത് നമ്മുടെ പാദത്തിന്റെ ആ ഭാഗം കാലും ആയിട്ട് യോജിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന ബോൺസിലെ വരുന്ന മറ്റുതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ളമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന അതായത് നമുക്ക് പാകമല്ലാത്ത ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ഉള്ള ഷൂസ് ഒരുപാട് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നേരം ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും അതുപോലെ അനാവശ്യമായ ഉത്തര ഹീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നതായി കാണാം അവർക്ക് കാലുവേദന മാത്രമല്ല നടുവേദനയും മുട്ടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും ഒക്കെ അതിൻറെ കൂടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment