ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അച്ഛനാവാൻ സാധിക്കില്ല

കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും കുറച്ച് ആയിക്കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കളിയാക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി എൻറെ അവരോട് സംസാരിച്ചാലും അവർക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആരെ കാണിക്കണം എപ്പോ കാണിക്കണോ എന്നൊക്കെ അവർക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ആരോടും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നിൽക്കരുത്.

എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യമാർ സ്ത്രീകൾ ഇതൊന്നും അവളുടെ മാത്രം കുറവുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങോട്ടും പോവാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വരെ വരാറുണ്ട്. ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ.

മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ കോഴ്സസ് എങ്ങനെ ഡീറ്റൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വന്ധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളും ട്രീറ്റ്മെൻറ് വരുന്നതിന് സമയത്ത് നമ്മൾ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവർ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ വല്ല അറിവില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും പലരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് പിന്നെ ശീക്രസ്കരണം അത് വലിയ ഒരു കാരണമായി പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആണ് അവരെ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വർഷമായി ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഒരു പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കണോ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമോ ഇല്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment