പ്രമേഹം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും

ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രസവത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ അസുഖം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കയ്യിൽ കാണുന്ന തരിപ്പും പെരുപ്പും എന്താണ് ഈ അസുഖം രാത്രികാലങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് പെരിപ്പും മസാജ് ചെയ്തു പിന്നീട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ ചെറിയ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി .

കൂടുതൽ വ്യാപിച്ച കൈ മുഴുവൻ തരിപ്പായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം തരികപ്പെടുന്ന ഈ അസുഖമാണ് കാർപ്പൻ തണൽ സിൻഡ്രോം. കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പുരുഷന്മാരിലും കാണാറുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നത് ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് ടാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളും കണ്ടുവരുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്ന ആളുകളിലും ഇത് കണ്ടു വരാറുണ്ട്.

പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് ഹാൻഡിലേക്ക് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കയ്യിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ടണൽ അതിന്റെ പേരാണ് കാർപ്പൻ ടണൽ സിൻഡ്രോം കടന്നുവരുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെയും ശരീരപ്രകൃതിയുടെയും ഡയബറ്റീസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കനാൽ വളരെ നെർവു ആവുകയും അതിനുള്ളിൽ കംപ്രസ്സർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേർവിന് കറക്റ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കാനായി സാധിക്കാതെ വരും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment