ആർ.ത്തവ.സമയത്ത് വേദന കുറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മളെന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ സ്ത്രീകളിലും പ്രധാനമായും ഓവേറിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് കണ്ടീഷൻ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷണർ പിന്നീട് വലിപ്പം വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം മൂലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അളവുകൾ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ കുറയുകയും പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാതെ വിടുമ്പോഴാണ് അത് പിന്നെ പിസി ഓ എസ് ആയി മാറുന്നത് മൂലം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതുപോലെതന്നെ സൈക്കിൾസ് സ്കിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണമാകുന്നു ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്.

ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ളമേഷൻ എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഭക്ഷണശൈലില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെൻസ്ട്രൽ ആണ്. അതായത് ഒരു മാസമായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലർക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ചിലർക്ക് തീരെ വെഡിങ് കുറവുണ്ടാവും ചിലർക്ക് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment