ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ കഴിക്കണം

50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടോ 50 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രകൃതി തന്നെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു 45 50 വയസ്സ് വരെ സ്ത്രീകളിൽ കുറവായിരിക്കും പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് എന്നാൽ 50 വയസ്സ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഈസ്ട്രജന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ്.

മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ്സ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഒരു മാസം കണ്ടില്ലാന്ന് വരും രണ്ടുമാസം മൂന്നുമാസം അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അമിതവണ്ണം എല്ലുകളുടെ ബലം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 50 വയസ്സ്.

പിന്നീട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പരാമർസെല്ലാം വളരെ നോർമൽ ലെവലിലാണ് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾ കൃത്യമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നുമാസത്തെ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ബി യുടെ ലെവൽ നോക്കി പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുണ്ട് മരുന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അവർക്ക് എസ്ബിഐ ഒരു ആറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment