തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകും

ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലെ പലപ്പോഴും പനി വരാറുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ സൈനസിലെ കഫക്കെട്ട് പോലെ നീർക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവും അത് മാറാതിരിക്കാൻ അതുപോലെതന്നെ ജലദോഷം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് മാറും പക്ഷേ കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ ഒന്നും മാറാതെ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഭയങ്കര കുട്ടികൾക്ക്.

ആവട്ടെ സ്കൂളിൽ ഒരു വീക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പനി വരും അതുപോലെ ജലദോഷം മാറാതിരിക്കും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു വീക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെതന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി പനി വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻ കുട്ടികളിലൊക്കെ പറയാണെങ്കില് ഒരുപാട് കാലം നമ്മള് ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളെ തന്നെ വളർത്തിയ കാരണം പിന്നീട് അവര് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ മറ്റൊരു കുട്ടികൾക്ക് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പടരുന്ന കാരണം ഡ്രോപ്പ് ലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ശ്രമത്തിലൂടെ പകരുന്ന കാരണം ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *