ഇത് സന്ധിവേദന കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കുള്ള പരിഹാരം

സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറിസിൽ പല ഡിഫറെൻറ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വരാം അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഷോൾഡറിന്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ നാലു മസിൽ സെൻറ് മസിൽസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഷോൾഡിന് നേരെ നിൽക്കുന്ന ക്ഷതം ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിയർ അതായത്.

ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് റൊട്ടകം ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിലി സ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൾക്കാർക്കും ഇതുവരെ അതുപോലെതന്നെ നോർമൽ പീപ്പിളിലേക്ക് വരാം കാരണം അത് മെയിൽ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് എന്താ പറയാ ഷോൾഡർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പിന്നെ കൈ കുത്തി വീഴുക. ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും.

ഭയങ്കര പെയിന്റ് ഫുള്ളായിരിക്കും നീര് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കാര്യം ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചുറി ആണ് ഈ റോട്ടേറി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ശക്തമായ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോവുകയും അവിടെ ക്ഷതം ഏൽക്കാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment