അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻറെ മാത്രം ലക്ഷണമാണ്

സ്ത്രീകളെ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് യൂനറൻസ് ഏകദേശം 40% സ്ത്രീകളിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പൊതുവേ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല ഈ പ്രോബ്ലം സ്ത്രീകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്പൊതുവേ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല.

ഈ പ്രോബ്ലം സ്ത്രീകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് എന്താണ് മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്നതെന്ന് ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇടുപ്പിന് താഴെയുള്ള പേശികളാണ് മൂത്രസഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രനാളിക്കും ബലം നൽകുന്നത് അതിന് ഫ്ലോർ മസിൽസ് പറയുക ഈ പേശികളുടെ ബലകു റവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഉള്ള പ്രസവങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ പ്രസിക്കുക.

അതുപോലെ കൂടുതൽ നേരം എടുത്തുള്ള പ്രസവം ഇതൊക്കെ തന്നെയും ആ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെതന്നെ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തവല്ലോ മാസം മുറ എന്നവരിലും ഹോർമോണിന്റെ അഭാവം മൂലവും ഈ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ചില എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment