പുറംവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി തള്ളരുത്

എല്ലാവർക്കും പുറംവേദന വന്നിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പുറമേ എല്ലാവരും വളരെയധികം റയർ ആയിരിക്കും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരും ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പുറംവേദന കൂടുതലാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഡിസ്ക് പറയുമ്പോൾ അത് മൂലവും നമുക്ക് പുറം വേദന വരാം.

മാനസിക പിരിമുറുക്കം വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീരിറക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയതോതിൽ എൻജോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറം വേദന വരാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നേരെ കിടന്നില്ല എങ്കിലും എല്ലാം പുറം വേദന വരും കിട്നി സംബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് വരുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പുറം വേദനയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൽ പത കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അണക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗത്തെ നല്ലതു പോലെ വേദന ഉണ്ടാവുകയും അത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും. രോഗങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻറെ ഒരു വേദന വേറെ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതുക വേദനകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനു വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ എടുക്കുകയും വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment