ഇത് ഗർഭാ.ശയം മുഴക്കി വളരെയധികം കാരണമാകും

പക്ഷേ ഇപ്പോ ഏത് സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടു വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും 25ന് മുകളിലേക്ക് പ്രായമുള്ളവരിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികളുണ്ടാവാത്ത കാരണം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗർഭാശയം മുഴകളെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് മാനേജ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ അകത്ത്.

നമുക്ക് മൂന്ന് ലേയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഫൈബ്രോയ്ഡ് സാധാരണയായി മാത്രം പൊട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് 10 15 ദിവസമായിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമതും പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതുപോലെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ രക്തം കട്ടകെട്ടിയായി പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിൻറെ കൂടെ തന്നെ ചില ആളുകൾ പക്ഷേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള വയറുവേദന കാലിലേക്ക് അമിതമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻസ് ദേഷ്യവും ഇത് നമ്മുടെ ഹോർമോണിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പിരിമുറുക്കം കൂടെ ആളുകളിൽ കണ്ടു വരാറുണ്ട്.

പല ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മാനസികമായി ഒരു സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഓവർകം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment