ഡിസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചില പരിഹാരം മാർഗങ്ങൾ

നടുവേദന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരു 100 ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടുവേദന വരാറുണ്ട്. ഇത് കൂടുതലായും വരുന്നത് ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണ വരുന്ന ഡോക്ടറെ എനിക്കും നാടുവിലെ നല്ല വേദന ഉണ്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടി പറയാറുണ്ട് നല്ലതുപോലെ പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നടുമുതൽ കാലു വരെ വേദന ഉണ്ടാവാം പ്രത്യേകിച്ച് കാഫ് മസിൽസിന്റടുത്ത് നന്നായിട്ട് പുള്ളിംഗ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അതു മാത്രമല്ല.

കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തരിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് തരിപ്പ് പോലെ സെൻസേഷൻ വരാറുണ്ട് എന്നും പറയും. കിടന്നു ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആണ് കൂടുതൽ വേദന വരാറുണ്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന പോലെ വേദന വരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് നടക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ വേദന വരുന്നുണ്ട് കുറെ നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്ന് ജോലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർമാരൊക്കെ നിന്ന് നടുവേദന കൂടുതലാണെന്ന് കംപ്ലൈന്റ്റ് പറയാറുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കാർഡ് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഈ വയലറ്റ് കളർ ആയിട്ട് ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം നടുക്ക് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിസ്കസ് സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു കുഷൻ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിവരാനും കുനിയാനും ഫ്ലെക്സിബ്റായും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment