ഈ പഴങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക

കരൾ രോഗം എന്നുള്ളത് ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളിയാണ് കരൾ രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ അറിയാതെ പോകും പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അവര് ചോര അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പോവുക ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കരളിന്റെ 90% പണിമുടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ടെൻഷൻ മറക്കാനാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് രാത്രിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകുകയും.

അങ്ങനെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം വളരെ ഇന്റർലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പരിസരത്ത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം ഈ മദ്യം നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിന് എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ഉറക്കം ശരിയായ ബോധമാണ് സംഭവിക്കുക കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് നമ്മൾ ആയാസപ്പെട്ട് ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും സെക്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരെ പേടിച്ചുപോകും.

അതുപോലെയുള്ള രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാവുന്ന ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. മദ്യം ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ടറി അത് ബാധിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം മദ്യം ഒഴിവാക്കുകയും ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രണം വരുത്തുകയും ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment