ശരീരത്തിന് കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ കുറവ് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാം

നമ്മൾ പലതും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബസ്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാലു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് അത് മനസ്സിന് പേടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളിലെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും പറയാറില്ലേ രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല എന്നെ അറിയില്ല.

എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെതന്നെ കൺസലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും നഖം ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നഖം നോക്കിയ പോലെയായിരിക്കും കാണുന്നത്. വെള്ള പോലെ വരുന്നതിന് എന്താണ് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനൊക്കെ പറയാറില്ലേ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചില ആളുകളുടെയും നഖങ്ങൾ ഒരു അളവിൽ കൂടുതലും വളരുകയും ഇല്ല.

അതായത് ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പല്ലിന് ഉണ്ടാകുന്ന പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ എന്നിവർ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രശ്നമാണ് ഏത് സമയം വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മരുന്നും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുംഅതുപോലെതന്നെ കിഡ്നിയുടെ വേരിയേഷൻസിനും ബിപിയുടെ വേരിയേഷൻസ് എല്ലാത്തിനും കാൽസ്യം ആവശ്യം തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment