വെളുത്തുള്ളിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളും തടയാനാവും

വെളുത്തുള്ളിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ബെസ്റ്റ് ആൻറി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗാർലിക് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡൈജനെ നല്ലതുപോലെ സഹായിക്കുന്നതിനും കുടലിലെ നല്ലതു പോലെ സഹായിക്കുന്നതിന്.

ഒക്കെ തന്നെ നല്ല ഒരു നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നാലാമതായി ഇതിന് നല്ല ഒരു ആന്റി മൈക്രോബ്യ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ചെറുക്കുന്നതിന് നല്ലതുപോലെ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഉള്ളൊരു സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഗാർലിക്കിനും നല്ല ഒരു പങ്ക് ഉണ്ട് ആറാമതായി ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനും.

ഗാർലിക് എക്സ്ട്രാക്ട് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്നാണ് ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക്സ് ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും പലരും കഴിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻറെ മുഴുവൻ ബെനിഫിറ്റ് പലർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. ഗാർലിക് കഴിക്കാവുന്ന അത് റോ ഫോമിൽ തന്നെയാണ്.

പച്ചയ്ക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. സ്മെൽ ടെസ്റ്റ് ചിലർക്ക് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബേർണിങ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കഴിക്കാവുന്നവർക്ക് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment