നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശക്തികൾ കിട്ടാൻ കഴിക്കേണ്ട വിറ്റാമിൻ

ശരിക്കും പ്രവർത്തനം നടക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളശേഷം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും കഴിക്കേണ്ട ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം.ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആന്റിജൻസ് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈറസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡിന്റെ ശരീരത്തിന് അകത്തോട്ട് കടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചില ആളുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം എനർജി ചെറിയൊരു പുറത്തുപോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെടികളിൽ.

തുമ്മലും കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അലർജികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ക്ഷീണം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ക്ഷീണം മാറില്ല ഉറങ്ങി എണീച്ച് കാലത്ത് എണീക്കാൻ വയ്യാത്ത ആളുകളും ക്ഷീണത്തോടുകൂടി കുറെ നേരം ഇരുന്നതിനു ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *