നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് നോക്കി തിരിച്ചറിയാം

ഒരു വിഷയമാണ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയവദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു രോഗിക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിലവിലെ സാഹചര്യവും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ മേലുള്ള ആരോപണവും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

അവയവ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ചില അവയവങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലിവർ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിഡ്നി ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പോലെ പല വൈദികരെ അവരുടെ ഒരു വൃക്ക മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് വലിയൊരു പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഒന്നും കൈപ്പറ്റാതെ.

തന്നെ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തിയായി അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. മരണശേഷം നമ്മള് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പല അവയവങ്ങളും അത് ബ്രെയിൻ ഡെത്തിന് ശേഷം അതായത് ഹൃദയവും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശ്വാസകോശവും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിൻ ഡത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് അവയവങ്ങൾ ഒക്കെ പലപ്പോഴും മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വരിക.

ഹൃദയം പോലുള്ള അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറും ഒക്കെ മുഴുവനായിട്ടും ട്രാൻസ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *