നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ വരുന്നതെങ്കിലും മാറാൻ ഇതാ ചില മാർഗങ്ങൾ

കാൽമുട്ടിന്റെ വേദനയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിന്റെ വേദനയായിരിക്കാം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കാം നടുവേദനയായിരിക്കാം അതുപോലെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്. അത് ചെറുപ്പം എന്നോ പ്രായമുള്ളവർ എന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പലർക്കും ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഓരോന്നിന്റെയും കാരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോ റിലേറ്റഡ്.

ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് പറയുന്നത്. ആ വേദന ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര അസഹനീയമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് നേരെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പൂറ്റി വേദനയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഉപ്പൂറ്റി വേദനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പാദത്തിന്റെ താഴെ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫേഷ്യൽ ലയർ ആ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്ന ഭയങ്കരമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്.

അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ആ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊന്ന് കാൽകീനിയൽ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹീൽ ബോണും ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പാദത്തിൻറെ ഭാഗം നമ്മുടെ കാലുമായി യോജിക്കുന്ന മറ്റുതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ളമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഷൂ ബിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പാകമല്ലാത്ത ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ഉള്ള ഷൂസ് ഒരുപാട് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നേരം ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടാകും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *