നിങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ ആയി ചെയ്യേണ്ടത്

വെയിറ്റ് കുറയാനായി പലരും പല രീതികളും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊന്നും ചെയ്യണം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക് വെയിറ്റ് കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരും തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവരും ആളുകളെ മുട്ടുവേദന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റിഫ്നവേദന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഡയറ്റ് ആണ്.

അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അലർജി ഉള്ളതായിരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വൈകിട്ട് ചോറിനോടൊപ്പം തന്നെ കറി കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മുട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

കറി എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് മുട്ട പൊരിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്നെയും പറക്കാനായി പാടില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബട്ടർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് മേടിച്ച് നമുക്ക് വറുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എണ്ണമയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാതിരിക്കുകയും കൊഴുപ്പ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *