ഒരിക്കലും കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് പാചകത്തിന് കറിവേപ്പില നമുക്കൊന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഗൃഹനാഥന്മാരും ഒക്കെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു മൂട് കറിവേപ്പില നട്ടുവളർത്തണം ഒരു വീട് ആയാൽ നിർബന്ധമായും ഒരു കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

അങ്ങനെ നട്ടുവളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൃക്ഷമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് തിരുമേനി കറിവേപ്പില ഇവിടെ വളർത്തിയാൽ ദോഷമാണ് ഇവിടെ നട്ടാൽ കുഴപ്പമാണോ ഇങ്ങനെ നട്ടാൽ കുഴപ്പമാണോ എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാനുണ്ട് പലർക്കും പേടിയാണ് കറിവേപ്പില ദോഷം കൊണ്ട് വരുമോ എന്നുള്ളത് നടാൻ പറ്റില്ല വളരെ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് കറിവേപ്പില എന്നു പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം.

കറിവേപ്പില എന്നു പറയുന്നത് ഈശ്വരാധീനമുള്ള മണ്ണിൽ മാത്രം തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് വെച്ചാലും കറിവേപ്പില വീട്ടിൽ വളരണം. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വേണ്ടത്ര ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കണം വീട്ടിൽ വേണ്ടത്ര ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം മഹാലക്ഷ്മി വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. എത്ര കൊണ്ടുവന്നു വച്ചാലും അത് വളരണമെന്നില്ല എന്നാൽ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷമായിട്ടും നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *