തേയ്മാനം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം

ഏകദേശം ഒരു 80% ത്തോളം ആളുകളുടെ എക്സ് റേ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേയ്മാനത്തിന്റെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ തന്നെ 30% ത്തോളം ആളുകളാണ് ക്ലിനിക്കലി ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്ധിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങുന്ന സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജോയിൻറ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സന്ധിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് എല്ലുകളെയും ചുറ്റികൊണ്ട് ഒരു സൈനോവിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട്.

എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ഈ ജോയിന്റ് സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ സൈനയുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ സന്ധിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സുഗമമായി നടത്താനായി സഹായിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സന്ധിയിലുള്ള ബോർഡിൻറെ കവറിങ് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലർ കാർഡിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തിന്നായിട്ടുള്ള പക്ഷേ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ധിയാണ് നമ്മൾ സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ഇതിന് തേയ്മാനമാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആസ്ട്രേറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസുഖം കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മെനോപോസിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണാൽ വ്യതിയാനം അതായത് ഈസ്ട്രജന്റെ എമൗണ്ട് താഴുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രോഗം കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയോപ്പതി ആസ്ട്രേറ്റീസ് രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി ഓസ്ട്രിയോ ആസ്ട്രേറ്റീസ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *