ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇനി ഈയൊരു എളുപ്പമാർഗം പരീക്ഷിക്കാം

പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റീസ് കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മുമ്പ് 1500 ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഊർജ്ജമാണ് ആവശ്യം അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് 1400 കലോറി തുടങ്ങിയതാണ് ആവശ്യം എങ്ങനെ കിട്ടും ഭക്ഷണത്തിലെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങൾ അല്ല.

നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു. ഈയൊരു ഊർജ്ജം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വയ്ക്കും തോറും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷുഗർ രക്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിനടക്കും ശരീരത്തിൻറെ അവയവങ്ങൾ കേറി പിടിക്കും വലിയ സംഗതി എന്താണ് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കൂടുതൽ ഷുഗർ ഉണ്ടായാൽ അതിൻറെ മെറ്റബോളിസം.

ഒരു അസാധാരണ രീതിയിലേക്ക് പോകും സാധാരണ ഷുഗർ മെറ്റബോളിസം ചെയ്യുന്നത് ഊർജ്ജം ലഭിക്കാനാണ് അധികമുള്ള ഷുഗർ എത്രയാണ് അധികം അതായത് ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജില് ഒരാൾക്ക് ഷുഗർ വേണ്ടത് 100 മില്ലിഗ്രാം കുറവായിരിക്കണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു അധികമായാൽ അത് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അത് മറ്റുള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *