ഇനി തലയിലെ താരൻ പെട്ടെന്ന് മാറും

താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പലപ്പോഴും 20 ഒരു 25% പേര് താരൻ ഉള്ളവരാണ്. കാരണം ഒരു എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ആൻറി അല്ലെങ്കിൽ മാറി കിട്ടാറുണ്ട്. കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് കാണുവാൻ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അത് ഒരു ഇച്ചിങ് കാരണം അതിന്റെ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ കാരണം പലപ്പോഴും.

അത് പടർന്ന് തലയിലോട്ടും അതേപോലെതന്നെ കഴുത്തിലോട്ടും പോലും പടർന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫംഗസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇത് ഉൽഭവയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും തലയിൽ അല്ല ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിൽ നിന്നും ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ് ഇതിൻറെ കൂടെ തന്നെ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ അധികം മറ്റുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ തുമ്മുന്നത്.

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുതൽ തന്നെ ഒരു 10 20 പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായി തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഖത്തിനുള്ള പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിറത്തിലോ വന്ന് കട്ടിയായി വന്ന് സാധാരണ ഒരു മിനിറ്റത്തിൽ അല്ലാതെ ഒരു കട്ടിയായി വളരുന്ന ഒരു നഖം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന നഖം അതേപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതും കാണപ്പെടുന്നത് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയും കൂടുതലായും കണ്ടു വരാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *