ഉലുവയിട്ട വെള്ളം ദിവസവും കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിസിഒഡി അണ്ഡാശയം മുഴ അഥവാ പോളിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി നോക്കാം. എന്താണ് പി സി ഒ ടി ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് പിസിയോ ഡീ എന്നുള്ള ഒരു അസുഖമുണ്ട് കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല വലിയ ആളുകളിലും കാണാം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യുൽപാദന ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോണിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്.

പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും പ്രസന്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് കാരണങ്ങൾ.

അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എന്നുള്ളത് പ്രധാനകാരണം നമ്മുടെ വ്യായാമ കുറവ് തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചിഹ്നം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ അതിൻറെ ഭാഗമായിട്ടും പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ടും ഈ ഒരു അസുഖം കണ്ട് എന്ന് വരാം. പിന്നെ ടീനേജ് ഉള്ള ആളുകളിൽ വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർക്കും ഈ ഹോർമോണുകൾ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് അവരുടെ പീരീഡ്സ് ആവുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment