നിങ്ങൾ ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി ലിവർ കുറഞ്ഞു പോകും

ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വളരെ കുറവാണ് ഒരു 18 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 95% ആളുകളും സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഏകദേശം ഒരു ശരീര രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരീരത്തിന്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ഉണ്ടാകാം മുടികൊഴിച്ചൽ അതായത് സ്കിന്നിന്റെ രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാലുകളിൽ നോക്കിയാൽ.

തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ചോദിക്കും അതായത് സ്കിന്നിന്റെ രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാലുകളിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസിലാവും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി അവരെ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീര രീതി കണ്ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടറിലിവർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രാവശ്യം അതായത് ഈ വ്യക്തി ഈ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാരമില്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്.

എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. 15 ശതമാനത്തോളം ഗ്രേഡ് ത്രീ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർ സിറോസിസ് കാരണം 15 ശതമാനത്തെ കൂടുതൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അത് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലിവർ സിറോസിസ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെയിറ്റ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നു മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മുഖത്തെ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *