മുട്ട് തേയ്മാനം ഇനി വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

പലർക്കും പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എടുത്താൽ തേയ്മാനം മൂലം സന്ധികൾ ചുരുങ്ങിയത് യാത്രകൾക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് തേയ്മാനം കുറയുകയല്ലേ വേണ്ടത് പകരം തേയ്മാനം കൂടാൻ എന്താണ് കാരണം? അസ്ഥികളുടെ അഗ്രഭാഗം മുറിച്ചുമാറ്റി മെറ്റലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമ മുട്ട് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ സമയത്തും വീണ്ടും നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴും വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും.

ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും നടക്കാൻ കഴിയാതെ വീൽചെയറിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവരും ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷനും മരുന്നും ഇല്ലാതെ തേയ്മാനം വന്ന സന്ധികളെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം സന്ധിവാതവും മൂലം അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? മുട്ടുവേദന എന്തെങ്കിലും മുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ഏത് രോഗത്തിൻറെ ആണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അറിയണം ഒരു പ്രത്യേകത ബോണുകൾ കൂടിയാണ് ജോയിൻറ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ടീം എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നീളം നമ്മൾ മുട്ട് ചിരട്ട നമ്മൾ പറയല്ലേ ഈ നാലും കൂടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാത്തിനും അനുസരിക്കും നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുകൂടാ മൊത്തം കവർ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഒരു കൂടി ഉണ്ട് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment