മുഖത്തെ കുരുകൾ എല്ലാം മാറി ക്ളീൻ ആവാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന സാധാരണയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുഖത്ത് കരിവാളിപ്പ് ചെറിയ കുരുക്കൾ ആയിട്ട് വരിക ഏറ്റവും അധികം മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കരിമംഗല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരിവാളിപ്പ് വന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്തെ ആകെ വലിയ വികൃതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈ കരിമംഗല്യം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് ഹോം റെമഡിയിലൂടെ എന്തെല്ലാം സപ്ലിമെൻറ്സ് ഉണ്ട്.

ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മുഖം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു പുകയും മലിനീകരണവും നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ചർമ്മത്തെ ശരീരത്തിന്റെ മോശമായ അതേപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകും. നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജോലിയിൽ.

ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും അല്ലാത്ത ടെൻഷനും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മായിച്ചു കളയാനും മുഖത്ത് കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.പലപ്പോഴും ഈ പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അത് നമ്മുടെ ജോലി ഏറ്റവും ഭംഗിയെ സംതൃപ്തിയോടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലീഫ് ആണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *