ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് രോഗങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാം

കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മൂത്രാശയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ പ്രാധാന രോഗങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ പുതിയ കാൽക്കുലേഷൻ വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മുത്തശ്രാശയ രോഗങ്ങളാണ്. നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് അല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളം പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആൻറി സ്കാൻ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും.

നമുക്ക് അഞ്ചാം മാസം ഒരു അനാമി ഗർഭസ്ഥ ശുശ്രൂഷ രോഗങ്ങളോ മൂത്രസഞ്ചി ക്കുള്ള അസുഖങ്ങളോ എന്തായാലും ഒരു 90% പറ്റും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് നാലുമാസം വരെ കുട്ടികൾ വാഴുന്ന സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ നാലുമാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശു അപ്പം അഞ്ചാം മാസം മുതൽ വയറെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് മൂത്രം സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. അസുഖങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ ഈ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന രോഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കാറില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. നവജാതശിശുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നും പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *