ചെറുകുടലിലെ ബാക്ടീരിയ പുറത്തു പോകാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന പലരും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ വയറു വല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വരുന്നു പോലെ വികസിച്ചുവരുന്നു അതേപോലെതന്നെ ഒത്തിരി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടും പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആശ്വാസം ലഭിക്കാറുള്ളൂ. മറ്റു ചിലവർക്ക് പ്രശ്നം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തന്നെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകണം.

അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഓടണം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ കേവലമായി ഒരു പ്രധാന മൂലകാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം വരുന്നത് എന്താണ് ആ മൂല കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ആണ് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്നും എന്താണ് വരാനുള്ള കാരണമെന്നും എങ്ങനെ മറികടക്കണം എന്നും കാണാം. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ.

ബാക്ടീരിയൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മലദ്വാരം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഴലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ചെറു കൂടൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് വൻകുടൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പലരും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫേവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസോ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment