മുട്ട വേദന വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

മുട്ടുവേദനയും അതിൻറെ പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ മുട്ടുവേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു വലിയ സന്ധിയാണ് താഴത്തെ കാലിലെ എല്ലും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്ധി ഒരു ചിരട്ട കാണപ്പെടുന്നു ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ്. തുടയിൽ നിന്നും കാലിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള തരുണസ്ഥി തേഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ടു തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു പത്ത് പേരിൽ.

മൂന്നുപേർക്ക് സാധാരണ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാറുണ്ട് പ്രായം രണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പരിക്കുകൾ അതിന് നമ്മുടെ മുട്ടിനകത്തുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ അവസാനം മുട്ട് തേയ്മാനത്തിന് കാരണമാകാം പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുപാത ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാലക്രമേണ അണുബാധ പോയാലും നമ്മുടെ ദ്രവിച്ചു പോവുകയും അത് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ.

ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പനി ചിക്കൻ കുനിയ അങ്ങനെ പോലുള്ള വാദങ്ങൾ അവസാനം മുട്ട് തെമ്മാനത്തിലേക്ക് മാറും. ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മുട്ട് തേയ്മാനത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ രോഗികൾ മൂന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ള തേയ്മാനങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു 40 വയസ്സ് 50 വയസ്സിന് ഇടയിലാണ് തുടക്കത്തിലെ തേയ്മാനം കാണുന്നത് രണ്ടാമത് കുറച്ച് ഒരു മിഡിൽ ഷേപ്പിൽ ഉള്ള മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള തേയ്മാനം മൂന്നാമത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള തേയ്മാനം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment