പ്രമേഹം കുറക്കാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. പഠനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് 30% പേർക്കും ഓവർ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തില് രക്ത കൂടി കൊണ്ടേയിരിക്കും വണ്ണം അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ജീവിതശൈലി കൊണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണരീതി മാറി ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് ഊർജ്ജം ശരീരത്തിന്.

ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഊർജ്ജമാണ് ആവശ്യം 1400 മുതൽ 1800 വരെ ആണ്. പ്രധാനമായിട്ട് ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ധാന്യങ്ങളിലൂടെയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഊർജ്ജം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതോറും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പായി കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓടിനടക്കും ശരീരത്തിന് അവയവങ്ങൾ കേറി പിടിക്കും.

ആവശ്യമുള്ള ഷുഗറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ അതിൻറെ അപചയം മെറ്റബോളിസം ഒരു അസാധാരണ രീതിയിലേക്ക് പോകും ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ വേണ്ടത് 100 മില്ലിഗ്രാം കുറവായിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടുമണിക്കൂർ 140 ആയിരിക്കും. രക്തത്തിലെ ഷുഗർ അധികമായാൽ അത് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ചെയ്തു ശരീരത്തിന് ഉപയോഗമില്ലാതെ ശരീരത്തിന് കേടു വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *