ഉലുവകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോഗം വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാറ്റിയെടുക്കാം

വെരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിലാണ് വളരെയധികം ഭയങ്കര വീർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അധികം നല്ല വലിപ്പത്തിൽ കാണാം. ബാക്കി ചിലര് ഭയങ്കര ഭയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ബാക്കി ചിലര് ഭയങ്കര ഭയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻറെ കൂടെ തന്നെ പ്രമേഹവും ഡയബറ്റിസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തടിച്ചു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.അത് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായ.

രീതിയിലേക്ക് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ട് ഭയത്തോടെ നോക്കി കാണുന്ന സംഭവമാണ് വെരിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് വെരിക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വെരിക്കോസ് എങ്ങനെയാണ്.

എന്താണെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ പോലെ തന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്.ചുറ്റുമുള്ള അങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഉള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നവരെ രോഗങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വേയിൻസ് വീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇതുകൊണ്ട്.

നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാണുന്ന ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അശുദ്ധ രക്തമാണ് കാണുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ ഓക്സിനേഷൻ ബ്ലഡ് ഡീഓക്സിനേഷൻ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ഓക്സിനറേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പല ഓർഗൻസിന്റെയും യൂസ് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *