ഇത് പ്രായമായവർ മാത്രം ചെയ്തു നോക്കുക

കേരളത്തിൽ നോക്കിയാല്‍ 20 ശതമാനത്തോളം പേരാണ് ഇത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പലതരം സർജറികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ പലതരം മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു മോചനം ലഭിക്കാറില്ല എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭാരം കാരണവും വേദന കാരണവും പലപ്പോഴും എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത.

ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്.എളുപ്പത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റണം എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെതന്നെ എന്തെല്ലാം സപ്ലിമെൻറ്സ് എന്തെല്ലാം മറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കണം അതേപോലെതന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം പോകുന്നത്. സാധാരണ പറയുമ്പോൾ അമിതമായ ഭാരം അതേപോലെതന്നെ പ്രായം കാരണമാണ്.

നമുക്ക് എല്ലൂ തെയ്മാനം വരാറുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടാറുള്ളത് കാരണം ജോയിൻ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ജോയിന്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള കാൽമുട്ട് അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഹിബ്ജോയ്ഡ്സ് കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത്. ആ വേദന അതേപോലെതന്നെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള തേയ്മാനം ഉള്ളവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ അതേപോലെതന്നെ ചെറുവിരലിൽ പോലും ഈ തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *