നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

പ്രോട്ടീൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് ഇതിനെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയും. ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി പ്രോസസ്സിൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിത്തമാണ് അപാരമായ ഒരു വെളിച്ചം ആണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ്.

നമ്മളെ സ്റ്റെബിലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നോക്കാം നടക്കുന്നത് റെഗുലർ എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരും ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മള് 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓട്ടോമാറ്റി മെക്കാനിസം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നടത്തിത്തരുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ഇന്റർമിറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് യുവത്വം തിരിച്ചുവരും എന്നുള്ളതാണ്.

അതായത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ യുവത്വം നമുക്ക് 2000 ആണുങ്ങളിലും 1500 സ്ത്രീകളും കൂടും. നമ്മൾ ഇൻറർമിറ്റിന്റെ ഫാസ്റ്റിങ് കറക്റ്റ് ആയി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല പല അസുഖങ്ങളും മാറുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടവേളകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാനും കൃത്യമായി ഫുഡ് കഴിക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment