കൊളസ്ട്രോൾ പോവാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ

ആൾക്കാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ഗ്ലിസറിൻ എല്ലാം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടി വരും നല്ല ഫുഡുകൾ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പുറത്ത് ഫുഡുകൾ കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും. ഒരു മാസമൊക്കെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്യായാമ ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോളോ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറ്റും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും.

ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മീറ്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് മട്ടൻ പോർക്ക് ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു വീണ്ടും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിലും വീണ്ടും നിരാശരായി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുകയും വീണ്ടും നമ്മള് പഴയപോലെതന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങുകയും വേണ്ട കൊളസ്ട്രോൾ അതായത് രക്തത്തിലെ.

കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഇന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കാനായി ശ്രമിക്കരുത്.പതിയെ പതിയെ വേണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ. എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാം എന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി.

നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡുകൾ അധികം കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറമേ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *