ഈ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരില്ല

മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വന്നാൽ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ വന്ന് പോയാൽ അത് മൂത്രത്തിലൂടെ അങ്ങ് പോകാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂത്രത്തിൽ പോകാത്ത കല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. പലപ്പോഴും വയറുവേദനയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്നാണ് പലരുടെയും കാരണം പക്ഷേ അങ്ങനെ വയറുവേദന മാത്രമല്ല ചിലപ്പോ അത് വെറും നടുവേദന ആയിട്ട് വരാം.

നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോട്ടിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളപ്പോൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ല ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അത് പലപ്പോഴും റേഡിയറ്റിങ് ആയിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അത് വൃഷ്ണ സഞ്ചികളിലും ടെസ്റ്റ്കുലർ പെയിൻ ആയിട്ട് പോലും അത് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ മെഡിക്കലി വിശേഷിപ്പിക്കുക ഒരുവിധത്തിലുള്ള.

വേദനയും ഇല്ലാതെ മൂത്രത്തിൽ രക്തമയം കണ്ടെന്നാൽ അതും ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിംപ്റ്റനായി അത് റീനൽ കാൽക്കുലയുടെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കൺഫോം ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം. കിഡ്നിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്ന മൂത്രനാളിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോൺ വന്ന് കുടുങ്ങി അതിന്റെ ഭിത്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ പോറലുകൾ കൊണ്ടാണ് വേദന മെയിൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *