ബിപി ഇനി നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആവശ്യത്തിനു രക്തം കൂടുതൽ ആവണം എങ്കിൽ ശക്തിയായിരിക്കണം കൂടുതൽ പ്രഷർ രക്തക്കുഴലിൽ കൊഴുപ്പടിയാലും ഉണ്ടായി രക്തസ്രാവം രക്തക്കട്ടകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത വർദ്ധിക്കും കട്ടി കൂടിയ രക്തക്കുഴലിലൂടെ രക്തം ആവശ്യത്തിന് ശരീര കോശങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധമാണ് ഇത് ഹൃദയങ്ങളിലെ പേശി കട്ടി കൂടാൻ കാരണമാണോ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടുതൽ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന.

ഹൃദയപേശികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് രക്തം കിട്ടാതെ വരുന്നത് കാഴ്ചക്കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നാലും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകുന്നില്ല ഒരു നേരം മരുന്നു കഴിക്കാൻ മറന്നാൽ പ്രഷർ ഷൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ട് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ജീവിതശൈലിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചാൽ പ്രഷർ മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ നോർമലായി പ്രഷർ കൂടാൻ കാരണമായ ജീവിതശൈലിലെ അപാകതകൾ.

കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ച് പ്രഷർ എങ്ങനെ നോർമൽ ആക്കാം അവതരക്തസമ്മർദ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധവും ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആകുമെന്നും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് പമ്പ് രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ അതിനാണ് ടെൻഷൻ അത് കൂടുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്ട് കൂടുന്നതിനാണ് എപ്പോഴും ഒരു നോർമൽ ടെൻഷൻ പറയുന്നത് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 128 ആണ്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രഷർ കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കും ഹാർട്ടിനും എല്ലാം ഡാമേജ് വന്നു എന്നും വരാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *