ഷുഗർ ഇനി കുറയ്ക്കാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല

എന്താണ് ഈ ഒരു ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മനാ വരുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശേഷിയില്ല.

അത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു സെൽഫി പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗം കാരണം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇല്ലാത്തതാണോ കുഴപ്പം ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് വരുന്ന ഒരു കേസിൽ കാണുന്നതെന്താണ്? ഇൻസുലിന്റെ കുറവല്ല മറിച്ച് ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാതിരിക്കുന്നത്

. നമ്മുടെ ശരീരം തടയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഉണ്ടായിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ടൂവീൽ നിന്നും പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘകാലത്തിനുശേഷം നല്ലൊരു ഹെൽത്തി പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/XxaXpN0IBSw

Leave a Comment