ഉദ്ധാ.രണ കുറവിന് ഉള്ള ചില പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ

സംതൃപ്തമായ വിവാഹജീവിതം നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംതൃപ്തമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് സംതൃപ്തമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തമായ ലൈംഗിക വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് വിവാഹമോചനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടി വരികയാണ് അതിനു പല കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈംഗിക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത്.

ഒന്ന് നമുക്ക് പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ സ്ത്രീകളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണും നമുക്ക് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥികളുടെയും ആരോഗ്യം നമ്മുടെ സംരക്ഷിക്കണം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹോർമോണുകൾ കാര്യമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അവധി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക ഉള്ളൂ.

ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇന്ന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ചില പോഷക കുറവാണ്. മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് വ്യായാമം ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളതാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വ്യായാമം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മിനിമം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം പോലും ഇന്ന് മിക്കവർക്കും കിട്ടുന്നില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യായാമം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ വ്യായാമം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/FqMXEpif35M

Leave a Comment