ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണവും വേദനയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ചില വ്യത്യസ്തമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളോട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയെപ്പറ്റിയാണ് രോഗത്തിൻറെ പേരാണ് ഫൈബ്രോമയോളജിയ അഥവാ പേശിവാദം നമുക്ക് ആദ്യമായി എന്താണ് ഫൈബറോ മാ എന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി പേഷ്യൻസ് വളരെ കാലമായി ദേഹമാസകലമുള്ള വേദനയും ആയിട്ട് വിവിധ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നു ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു.

അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും അവരുടെ രോഗത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാവാതെ വരുന്നു. ആ കൂടുതലായിട്ടും വേദന അവർക്കുണ്ടാവുന്നത് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് പുറംഭാഗത്ത് കൈടേം കാലിന്റെ മേൽഭാഗത്തൊക്കെയാണ് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അകാരണമായ വേദനയുണ്ടാകുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ടെൻഡർ പോയിൻറ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ.

പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും ധാരാളം മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേദന കുറയുന്നത്. സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് നുണ പറയുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമാണ് വീട്ടുകാരെ സംശയിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ വളരെയധികം ക്ഷീണം അഥവാ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഓർമ്മക്കുറവ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് ഫങ്ക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം ഉറക്കത്തിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഉറക്കം നന്നായി കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ഫൈബ്രോമയോയിലെ ഉണ്ടാവാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment