പലവേദനകൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ

ആളുകളിൽ ഉള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെതന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ കാണണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽസ്യം ഗുളികകളും കാൽസ്യത്തിന്റെ സപ്ലിമെൻസും കാൽസ്യത്തിന്റെ ചെക്കപ്പുകളും ആണ് കൂടുതലായി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.കാൽസ്യം ചിലപ്പോൾ വേദനകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്.

ശരീര അസിക്ക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ കാൽസ്യം കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം നോക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് കാൽസ്യം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരീരം കാൽസ്യം വലിച്ചിടു നിർബന്ധമില്ല കാരണം കാൽസ്യം ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അസ്ഥികൾക്ക്.

രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകങ്ങൾ വേറെ വേണം. ഒന്ന് വിറ്റാമിൻ ഡി യും ഒന്നു മഗ്നേഷ്യവും ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുള്ളൂ. വെറുതെ കിഡ്നി സ്റ്റോണും ബോണുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുക അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാൽസിന്റെ അളക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കാൽസ് ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നോക്കാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *