പല രോഗങ്ങളും മാറിയെടുക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ

ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് വായിലൂടെയും പിന്നെയും മൂക്കിലൂടെയും മൂക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നത് എല്ലാ ആനിമൽസിനും എല്ലാം സെയിം വായിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഈ വായിൽ കൂടെ പോകുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും രോഗവും ഇരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ച് ഉള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും.

വളരെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ ഭക്ഷണവും നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണവും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് ഒരു പുതിയ സംഗതി പറയുന്നു കഫം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഫർമേഷന്റെ പരിണിതഫലമാ. ആ ഇൻഫ്ളമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ആധാരം. എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല.

കുടലിന്റെ ഭിത്തിയിലും പേശികളിലും ജോയിൻസലും എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇൻഫ്ളമേഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്നിവിടെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മള് പണ്ടുകാലം മുതലേ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പാലും പാലിന്റെ ഇൻഫ്ളമേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് പാല് അമിതമായിട്ട് ഇൻഫലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ്മ രോഗമുള്ളവർക്ക് അത് ഇൻഫ്ളമേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് പോവും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഭക്ഷണം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും മിതമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് വൈകുന്നേരം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലായും ഉണ്ടാവുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *