നിങ്ങളുടെ എല്ലിനെ ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

എല്ലിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരുപാട് കോശങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾ എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കാൽസ്യം തുടങ്ങിയ മിനറൽസ് ആഡ് ചെയ്തു കൂടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എല്ലിനെ ബലം പകരുന്നത് മിനറൽസ് തന്നെയാണ്. എല്ലിന് ബലം വെക്കുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും നിൽക്കുന്നതല്ല നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും.

എടുത്തു കൊണ്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും കാൽസ്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാൽസ്യത്തിന് അളവ് കുറയുമ്പോൾ എല്ലിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക അതുപോലെതന്നെ ബ്ലഡ് ആവശ്യത്തിന് കാൽസ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് എല്ലിലേക്ക് ആണ് പോകുന്നത്. അത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബോൺമെട്രിക്സ് അതായത് എല്ലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 30 വർഷത്തിനിടയിലാണ് സമയം കൊണ്ടാണ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്.

തുടക്കത്തിൽ ചെറുപ്പകാലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു യുവത്വത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയും എല്ലിന്റെ ശക്തിയും പ്രധാനമായും ബാധിക്കും കാരണം 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മിനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മെല്ലെ മെല്ലെ കുറയുകയും എല്ലാ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 10% വച്ച് കുറയും. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രായത്തിലെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment