മൈഗ്രേൻ ഇനി മാറിയില്ല എന്ന് പറയരുത്

മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ മൈഗ്രേന് നല്ല രൂപത്തിൽ മാറ്റം വന്നു. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനു മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും മൈഗ്രേൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം.മൈഗ്രൈൻ അഥവാ ചെന്നിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം തലവേദന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചെന്നിക്കുത്ത് തലവേദന എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരിക്കലും.

നമ്മൾ ഒരു അറ്റം കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു മാറാരോഗമല്ല പക്ഷേ പല ആളുകളും കാണുന്നതും മാറാ രോഗമായിട്ടാണ് കാരണം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മൈഗ്രേൻ ഇഷ്ടള്ള വരും. ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ അതിനു നമ്മൾ അതിൽ ഒരു കൈയില്ലാ പൊട്ടിച്ചാലും അവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പലപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി 1900ങ്ങളിൽ കൂടുതലും.

ഈ ഒരു ചെമ്മിക്കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രയിറ്റസ് കുറഞ്ഞ പ്രശ്നം നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് അച്ചാർ അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് അങ്ങനെത്തെ വല്ലതും കഴിക്കുന്നത് കാരണമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് 1900 ആണ് പിന്നീട് അതൊരു ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തതിനുശേഷം അത് നല്ലോണം ഇംപ്രൂവ് ആകാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെയാണ് 2003ലാണ് ഇത് ഏതൊരു എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചെന്നിക്കുത്ത് തലവേദനയുടെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലകരണം എന്നുപറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രശ്നങ്ങളാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment