ഈ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കരുത്

വീടുകളിലും വാസ്തു നോക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും തുടരെത്തുടരെ ദുഃഖവും ദുരിതം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം നേരിടുന്ന വീടുകളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു വലിയ ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാസ്തു ദോഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല.

എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് വെയിറ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ ഒരുപാട് കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കരുത് അത് വാസ്തുപരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട് ക്ഷയിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കടവും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖവും വിട്ടുമാറാതെ നമ്മുടെ അലട്ടുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വെക്കാൻ.

പാടില്ലാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള ഇടം ഏതാണ് എങ്ങോട്ടാണ് കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. വീടിനുള്ളിൽ ആയാലും വീടിന് പുറത്തായാലും കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് അത്തരത്തിൽ വെച്ചാൽ ദോഷമായിട്ട് വന്നു ഭവിക്കുന്ന ഒരിടം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയാണ് ഈ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ദേവഗണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈശ്വരന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *