ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചു കൊണ്ട് ലൈം.ഗിക ഉത്തേ.ജനംവർദ്ധിപ്പിക്കാം

ലിംഗം ചുരുങ്ങി പോകാറുണ്ടോ? ഒരാൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലൈംഗികബന്ധം സാധ്യത ആകണമെങ്കിൽ ലിംഗത്തിന് എത്ര വലുപ്പം വേണം അതിൻറെ വണ്ണം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അതുപോലെ സ്കലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സെമെന്റെ അളവ് കുറവാണ് വൈഫിനെ ഗർഭിണിയാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു പേടിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു പലപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത്.

പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു തവണ പോലും ഭാര്യയുമായി എഫക്ടീവായി ഒരു സെക്ഷനിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കൂട്ടുകാരെ പലത ആൾക്കാരോടും വീമ്പളക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എട്ടും 9 തവണ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സംശയമാണ്.

അവർക്ക് ഉദ്ധാരണ കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത്.ഒത്തിരി ഉള്ളിലോട്ട് ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ആറോ ഏഴോ സെൻറീമീറ്റർ വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ലിംഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറർ കോഴ്സ് നടത്താൻ സാധ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഫിലിം ആഫ്രിക്കൻ വംശജനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പത്തോടെ താരതമ്യം ചെയ്താണ് പല കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾ പോലും വളരെ നിരാശയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വലുപ്പം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *