മുഖത്തെ പ്രായം തോന്നിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

പലപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തെ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക.

അതുപോലെതന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നതെന്നും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനോട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ്.

കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ഒരു അസുഖമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് വരും പക്ഷെ എപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണം ആയിരിക്കും മാത്രമായിട്ടല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പറയുന്നത്.

കോശങ്ങൾ പുതിയത് ഉണ്ടാവാനും കോശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ കോശങ്ങളിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും.

അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെതന്നെ ഹോർമോണിന്റെ ഉത്പാദനത്തിന്.

ഓർമ്മത്തിനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻസുലിൻ ലൂക്ക് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല പ്രോട്ടീനുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *