ശരീരവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ

നമ്മുടെ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേദന വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴമ്പ് തേച്ചു അത് മാറി എന്നുള്ളതല്ല ഒരു കണ്ടീഷന്റെ തലവേദനയാകാൻ നടുവേദന ആകാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തുപറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്.

ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു 30 വർഷമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പെയിൻ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല. എല്ലാ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും അതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും കാണിക്കുന്നില്ല.

എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തു ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തിയ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വേദന വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കല്യാണം അതിനുമുമ്പ് യാതൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഒരു 10 15 വയസ്സിന് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു പയ്യൻ ആയിരുന്നു.

ഇവർക്ക് ആണെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കല്യാണവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിസിക്കൽ പെയിൻ അല്ല.

ഒരു സൈക്കലോജിക്കൽ പെയിൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു കല്യാണവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാതെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സ് അടിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ 30 വർഷത്തോളം അനുഭവിക്കുക എന്നത് ചിലരുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു മനുഷ്യന് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും പോവാനും.

അവരോട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതും പോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സ് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും വലിയ ഘടകങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *