നിങ്ങളുടെ എല്ലു പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

കോശങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾ അതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത ഒരു മെറ്റൽസ് പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് തുടങ്ങിയ മിനറൽസ് ആഡ് ചെയ്തു അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ടും.

അതുപോലെതന്നെ അസുഖങ്ങൾ ആയിട്ടും നമുക്കുണ്ട്. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ കിടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലിനു ബലം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞാൽ കാരണമാണ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല കാരണങ്ങൾ പല അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് അതായത് അവനോട് മെൻസസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായും.

ഒസ്റിയോ പോറിസിസ് കണ്ടു വരാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ജനത മരമായി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളും വരാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ല് പൊട്ടി പോകാനും ചതവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതൽ തന്നെയാണ്.

മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/_OYqcPSGGmM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *